Науковий центр Аріадна

Доповідь

Написання доповідей на замовлення

     Доповідь - вигляд самостійної науково-дослідної роботи, де автор розкриває суть досліджуваної проблеми; приводить різні точки зору, а також власні погляди на неї. Відмінною рисою доповіді є науковий, академічний стиль.

     Академічний стиль - це абсолютно особливий спосіб подачі текстового матеріалу, найбільш відповідний для написання учбових і наукових робіт. 

     Академічний стиль визначає наступні норми:

 • Пропозиції можуть бути довгими і складними
 • Часто уживаються слова іноземного походження, різні терміни
 • Використовуються ввідні конструкції типа “видно”, “на наш погляд&rdquo
 • Авторська позиція має бути якомога менше виражена, тобто мають бути відсутні займенники “я”, “моя (точка зору)”
 • У тексті можуть зустрічатися штампи і загальні слова.

     Загальна структура доповіді:

 • Формулювання теми дослідження (причому вона має бути не лише актуальною, але і оригінальною, цікавою за змістом)
 • Актуальність дослідження (чим цікавий напрям досліджень, в чому полягає його важливість, які науковці працювали в цій області, яким питанням в даній темі приділялася недостатня увага, чому вибрана саме ця тема)
 • Мета роботи (у загальних рисах відповідає формулюванню теми дослідження і може уточнювати її)
 • Завдання дослідження (конкретизують мету роботи, “розкладаючи” її на складові)
 • Гіпотеза (науково обгрунтоване припущення про можливі результати дослідницької роботи. Формулюються в тому випадку, якщо робота носить експериментальний характер)
 • Методика проведення дослідження (детальний опис всіх дій, пов'язаних із здобуттям результатів)
 • Результати дослідження. Короткий виклад новій інформації, яку отримав дослідник в процесі спостереження або експерименту. При викладі результатів бажано давати чітке і небагатослівне тлумачення новим фактам. Корисно привести основні кількісні показники і продемонструвати їх на використовуваних в процесі доповіді графіках і діаграмах
 • Висновки дослідження. Результати, сформульовані в узагальненій, конспективній формі. Вони коротко характеризують основні отримані тенденції

     Вимоги до оформлення письмової доповіді:

 1. Титульний аркуш
 2. Зміст (у нім послідовно вказуються назви пунктів доповіді, вказуються сторінки, з яких починається кожен пункт)
 3. Вступ (формулюється суть досліджуваної проблеми, обґрунтовується вибір теми, визначаються її значущість і актуальність, зазначаться мета і завдання доповіді, дається характеристика використовуваної літератури)
 4. Основна частина (кожен розділ її доказово розкриває досліджуване питання)
 5. Висновок (підводяться підсумки або робиться узагальнений підсумок щодо теми доповіді)
 6. Список літератури.

     Середній об'єм складає 2-5 стор. Термін виконання: 5-7 днів.

     Наші викладачі напишуть для Вас доповідь практично з будь-якої тематики. Замовляйте!