Науковий центр Аріадна

Контрольна робота

Контрольні роботи на замовлення

     Контрольна робота - це учбова робота, виконана за певним завданням. Контрольна — не наукова робота. Це просто звіт студента про те, наскільки він опанував учбовий матеріал по даній темі. Контрольні роботи у вузі бувають аудиторні (виконувані під час аудиторних занять у присутності викладача) і домашні, які задаються додому до певного терміну; поточні, метою яких є контроль знань по тільки що пройденной темі, і екзаменаційні, оцінка по яких має статус підсумкової; фронтальні, які однойменно виконує вся група, і індивідуальні, яким піддаються окремі щасливці.

     При заочній формі вчення контрольні роботи є основною формою міжсесійного контролю студентських знань. Виконання їх дещо відрізняється від виконання поточних контрольних робіт студентам денного відділення. По-перше, заочники самі вибирають тему контрольної роботи за списком, що є у викладача. По-друге, написання такої контрольної роботи більш схоже на написання реферату: підбирається необхідна для розкриття теми література, складаються виписки або конспект, створюється план викладу, і відповідно до питань плану пишеться текст. Об'єм зазвичай складає не більше двадцяти друкарських сторінок. Необхідні вимоги до оформлення контрольної роботи: наявність титульного аркуша і розгорнутого плану.

     За роки нашої роботи ми написали велику кількість контрольних робіт, і - із задоволенням - напишемо контрольну роботу для Вас.

     Термін виконання роботи – від однієї години до тижня.