Науковий центр Аріадна

Переклади

Наші фахівці виконають для Вас наступні види перекладів:

  • Технічний переклад: переклад інструкцій з експлуатації, технічних описів процесів, устаткування, приладів і матеріалів, регламентів, інжинірингової документації, патентних заявок, технічних умов, специфікацій, креслень, розрахунків тощо 
  • Переклад юридичної, економічної, фінансової і ділової документації: переклад контрактів, договорів, угод, статутів, меморандумів, нормативних актів, конвенцій міжнародних організацій, поручительств, зобов'язань і ін. юридичних інструментів, законів, різних виписок та довідок, доручень і резолюцій, сертифікатів, рахунків-фактур, інвойсів, бухгалтерських і аудиторських звітів, позовів, бізнес-планів, тендерної документації, ділової кореспонденції, переклад супровідної документації для надання в сертифікуючі та митні органи тощо
  • Медичні переклади: наукових і дослідницьких статей медичної тематики, документації до медичного устаткування, патентних заявок, локалізація програмного забезпечення, переклад документації до ПЗ, медико-біологічних текстів, фармацевтичних текстів, виписок з історії хвороби, висновків лікарів, фармацевтичної та сертифікаційної документації
  • Переклад рекламної і представницької продукції: переклад каталогів, буклетів, брошур, прайс-листів, специфікацій тощо
  • Переклад веб-сайтів або окремих веб-сторінок
  • Переклад електронних презентацій і програм
  • Переклад особистої документації: атестатів, дипломів, паспортів, свідоцтв, довідок тощо 
  • Художній переклад літературних творів аж до поезії! Переклад специфічних текстів і текстів підвищеної складності або загального призначення

Звертайтеся до нас!